WAT ZEGGEN KLANTEN?

Lees hier hoe anderen mijn begeleiding hebben ervaren.
{

“We hebben Christianne ervaren als een professionele maar tegelijkertijd betrokken teamcoach. Sessies worden methodisch opgebouwd waarbij kennisoverdracht, herhaling en het opbouwen van zelfwerkzaamheid van het team constante thema’s zijn zodat haar rol in de loop der tijd meer een begeleidende dan een leidende wordt. Hoewel er voor elke sessie een programma is heeft Christianne het vermogen flexibel te zijn als andere, meer dringende zaken dan geplande onderwerpen aandacht vragen. Dit alles met respect voor personen en met een goede balans tussen betrokkenheid en professionaliteit. Als team hebben we ervaren dat we binnen de structuur die Christianne aanbracht hebben kunnen groeien tot een echt team waarin we tools gekregen en getraind hebben om in de toekomst met eventuele hobbels om te gaan. We zijn trots op ons team en hebben meer plezier in ons werk waardoor de kwaliteit verbeterd is.”

Team Entree

GGzE

{

“Knap hoe Christianne ons – in haar rol als facilitator – helpt snel tot de kern te komen en het geheel te overzien. Zij heeft een natuurlijk overwicht en het verbindend vermogen om mensen mee te krijgen. Hierdoor voelen mensen zich niet bedreigd enerzijds en worden ook gestimuleerd actief ‘aan te haken’ anderzijds.
Christianne bewaakt overzicht en rust. Zij schakelt snel en is flexibel om tijdens de dag het programma aan te passen om een nog hoger rendement uit de dag te halen. Het rendement verankert zij door (bij de
evaluatie) key-zaken eruit te halen en concrete hulpmiddelen en tips voor opvolging te bieden. Hierdoor is de
bijeenkomst niet een op zichzelf staand iets en vindt de doorvertaling naar de praktijk echt plaats.”

Roger Luijten

Directeur, Tempo-Team Performance Management

{

“Christianne heeft bij ons een teamtraject met Insights Discovery verzorgd. Wij hebben dit wij als team als zeer prettig en erg zinvol ervaren. Christianne zorgt door haar aanpak voor een open sfeer waarin ieder zich op zijn gemak voelt en er ruimte ontstaat voor ontwikkeling. Ze heeft oog voor de verhoudingen in de groep en communiceert naar persoonlijke behoefte zonder het teambelang uit het oog te verliezen!”

Paul Spijkers

Operations Director, Starco

{

“Christianne worked with my team on team communication and team behaviour. She guided the team towards more peer awareness, better communication and overall people interaction. Christianne has the ability to guide people through the proccess and create change in a safe way due to her personal involvement with the team. I fully recommend Christianne.”

Tom Kleinschmidt

Business Director, Anderol

{

“Dank je wel Christianne, voor je kundige aanpak en het resultaat dat je met ons team hebt behaald met het teamcoachtraject! Nu kunnen we ons focussen op het vasthouden en nog verder ontwikkelen van het makkelijker en efficiënter samenwerken; top.”

Sanna Weustink-Van Wouwe

Directeur, Cultureel Centrum Jan van Besouw

{

“Christianne heeft ons P&O team de afgelopen jaren meerdere malen begeleid tijdens onze teamdagen en de voorbereiding ervan. Deze teamdagen hebben iedere keer het gewenste resultaat opgeleverd. Het heeft ons onder andere inzicht gegeven in wat we als team nodig hebben om ons werk goed te doen. Christianne heeft een praktische aanpak, maakt zaken concreet en reikt eenvoudige en toepasbare modellen aan die we in de praktijk goed kunnen gebruiken. Als facilitator is zij toegankelijk, ongedwongen en flexibel. Zij zorgt voor een goede en uitgebreide voorbereiding maar schakelt gedurende de dag ook in het programma op basis van wat nodig is op dat moment. Daarbij weet zij wel heel ‘dicht bij de kern’ te blijven. Zij houdt het doel voor ogen, bewaart het overzicht en vat op krachtige wijze samen. Christianne stuurt zonder sturend te zijn en heeft een prettige manier van communiceren: to the point en met oog voor het individu. Zij is een facilitator die gepaste afstand houdt en tegelijkertijd heel betrokken is.”

Corina de Hoogh

Teamleider Personeel & Organisatie, Rechtbank Zeeland West Brabant

{

“Een deel van mijn medewerkers heeft bij Christianne een Insights Discovery training gevolgd, waarbij zij inzicht kregen in hun eigen gedragsprofiel en want dat betekent voor hun samenwerking met collega’s. Het was een hele leuke training waar iedereen vol energie van terugkwam. Het heeft de medewerkers – buiten inzicht in zichzelf – ook handvatten gegeven hoe ze hun cirkel van invloed kunnen vergroten en zo meer vat hebben op de knelpunten en werkdruk die zij ervaren. Het gaf hen direct het gevoel dat ze zelf meer kunnen sturen in de wijze waarop ze werken, met als gevolg dat zij ook anders naar hun werk zijn gaan kijken. Dit alles samen heeft een positief effect gehad op de sfeer en de samenwerking binnen de groep. Buiten dat heeft Christianne ook oog voor nazorg zoals het evalueren van de dag en het geven van tips hoe ik als leidinggevende de ervaringen van de dag langer vast kan houden. Kortom, Christianne bedankt voor de training.”

Catlijne Jongejans

Organisatorisch Hoofd Oogheelkunde, Elisabeth-Tweesteden-Ziekenhuis

{

“Christianne heeft bij Laverhof voor staf-managers en medewerkers een Insights Discovery ontwikkeltraject verzorgd bestaande uit een aantal workshops en gezamenlijke sessies. Alle deelnemers zijn erg enthousiast over zowel Insights Discovery als over de aanpak van Christianne. Ze heeft veel kennis over het onderwerp en is daarnaast in staat om heel flexibel in te voegen in de context van de organisatie. Dit hebben we met name ondervonden toen onze organisatie zwaar getroffen werd door het Coronavirus. Christianne is in staat om hier meteen op in te spelen en haar programma daar op aan te passen met veel compassie voor de organisatie. Ze weet op een prikkelende en inspireerde manier kennis over te brengen. Ze is gericht op borging en op het realiseren van een langdurig effect. Ze weet op een heel respectvolle manier te spiegelen. Naast het Insights Discovery traject heeft Christianne het team HRM begeleid en ondersteund in het verkennen van verschillende toekomstscenario’s met betrekking tot de inrichting van de afdeling HRM advies. Mede door haar begeleiding zijn wij in staat geweest de verschillende scenario’s goed te verkennen en een afgewogen keuze te maken.”

Marisa Netten

Hoofd HRM, Laverhof

{

“Wij hebben als team een teamontwikkelingstraject gevolgd bij Christianne. Gedurende een aantal dagen hebben we stilgestaan bij onze samenwerking, onze valkuilen als persoon en als team. maar vooral hebben we vooruit gekeken: hoe kunnen wij (nog meer) aansluiten op de vragen vanuit onze opdrachtgevers? Wie zijn onze klanten en wat is onze strategie? En hoe kunnen wij ons beter positioneren? Christianne zorgt voor energie, stelt de juiste vragen confronteert als het nodig is en helpt met het formuleren van scherpe doelstellingen. Wij plukken er dagelijks de vruchten van en kijken er met veel genoegen op terug!
Christianne, hartstikke bedankt!”

HRM Team

Quion Groep B.V.

{

“Christianne heeft voor ons een fijne, goede teammiddag begeleid. Deze sessie is heel goed geweest voor onze teamontwikkeling en heeft gezorgd voor meer wederzijds begrip en waardering van elkaar. Door de zorgvuldige begeleiding van Christianne voelden de teamleden de ruimte om zich kwetsbaar op te stellen. Christianne heeft als teamcoach aandacht voor de groep en ook voor ieder individu. Zij is flexibel, scherp op het ‘inspelen op wat er op het moment in de groep speelt’ en weet goed tot de kern te komen. Wij zijn heel positief over de samenwerking met Christianne. “

Evelien Wagemakers en Suzan Baltussen

Manager en trainer, Mental Health First Aid Nederland

{

“In 2019 zijn wij gestart met het ontwikkeltraject ‘van(zelf)inzicht naar (werk)plezier’. Het was een door Christianne en Linda op maat gemaakt ontwikkeltraject voor de recruiters binnen Tempo-Team, waarbij het doel was om het werkplezier te verhogen, de samenwerking binnen de teams te optimaliseren en het vergroten van de impact op de stakeholders en klanten. Het gehele traject is afgestemd op de behoeftes van de recruiters en erg praktisch georganiseerd. De resultaten op korte termijn waren al erg positief (meer zelfbewustzijn, groeien als persoon, groeien als een team), maar ook na een jaar zie ik de effecten van dit traject nog steeds terug! De recruiters zijn nog steeds zelfbewuster, wat o.a. leidt tot een betere samenwerking binnen het team (meer verbinding en begrip), maar ook met de stakeholders. De kwaliteit van de teams in zijn geheel is omhoog gegaan. Daarnaast helpt de focus op persoonlijke en professionele ontwikkeling middels o.a. Insights Discovery ons bij het aantrekken van nieuwe mensen en het behouden van de huidige. Ik zie dat er veel meer regie is op de verblijfsduur binnen de teams, doordat de recruiters langer blijven werken. Dit is niet alleen maar toe te schrijven aan het ontwikkeltraject, maar wel één van de belangrijke beïnvloeders. De recruiters die het traject hebben gevolgd spreken hier nog steeds met veel enthousiasme over! Het is erg mooi om te zien dat de kleurentaal nog steeds gesproken wordt. Het gehele traject heeft de recruiters handvatten gegeven om elkaar beter te leren begrijpen. Linda en Christianne hebben samen landelijk alle recruiters getraind. Beide zijn ze erg gedreven, enthousiast en professioneel. De sessies zijn zeer goed begeleid waarbij er een zeer veilig leerklimaat was. Dit heeft ervoor gezorgd dat de teams ook echt met elkaar de diepte in durfden door zichzelf kwetsbaar op te stellen. “

Sharonny Lap

Senior Manager Recruitment, Tempo-Team

{

“Christianne is een echte HR-professional en is erg sterk in het verbinden met mensen. Recent hebben Christianne en ik samengewerkt om mijn team verder te ontwikkelen met behulp van Insights Discovery. Ik ben erg tevreden over de 2 dagen die we hieraan besteed hebben! Ook hier weet Christianne vanuit de inhoud te verbinden en heeft ze mij en mijn team op weg geholpen om beter samen te werken. Daarnaast hebben we met Christianne als facilitator goed aan ons jaarplan kunnen werken. Over het initiatief dat Christianne aan de voorkant genomen heeft, ben ik meer dan tevreden!”

Jacques Amkreutz

Regiodirecteur, Hago

{

“As part of a strategic off site with my department Christianne facilitated the ‘Insights Discovery journey’. She did that with a lot of energy and enthusiasm. All of the stages in the process were handled in a very professional way i.e. the preparation, the off site itself as well as the subsequent evaluation. As part of our personal growth ambitions Christianne also provided for suggestions and tooling for follow up session(s) in order to keep the momentum. I can highly recommend engaging her.”

Hans van der Kroon

Managing Director Global Tax, Randstad

{

“Christianne is een enthousiaste facilitator met veel gevoel voor teamdynamiek. Het Insights framework helpt haar om veel inzicht rondom teameffectiviteit te organiseren bij de groep. Daarnaast is zij goed in staat om minder effectieve situaties in communicatie te benoemen. Christianne is erg prettig in het contact en goed in staat om een teamontwikkeling programma af te stemmen op de specifieke behoeften van een team en organisatie.”

Renilt Suijkerbuijk

Directeur NW Nederland, Randstad

{

“In de voorbereidende gesprekken met Christianne kreeg ik direct een goed gevoel. Het voorstel wat zij deed was treffend en zeer concreet. Christianne heeft tijdens de training voor een nieuw samengesteld team zich heel professioneel opgesteld. Ze was aanwezig, maar ook weer niet en dat is knap! Zij spiegelde mij en de overige teamleden als het nodig was, maar altijd op een respectvolle manier. Wij hebben als team haar begeleiding als heel prettig ervaren. De flexibiliteit die Christianne toepaste in het uiteindelijke programma maakte dat het echt aansloot op wat er nodig was. De transfer naar de dagelijkse praktijk wordt nu nog steeds op veel momenten gemaakt en dat komt zeker ook door de concrete aanpak van Christianne.”

Mirjan Elbersen

Afdelingsmanager Opleiden & Ontwikkelen, Elkerliek Ziekenhuis

{

“Christianne heeft ons team begeleid als practitioner bij onze Insights Discovery training. We hebben twee mooie dagen gehad met een open sfeer in een lerende omgeving. Het team heeft, mede dankzij de heldere uitleg en goede observaties en feedback van Christianne, veel geleerd van elkaar en van zichzelf! Een mooie start voor een nog betere samenwerking!”

Mirjam Wiering

Program Manager, Yacht

{

“In 2017 heb ik de training ‘Persoonlijke Effectiviteit’ gevolgd bij Christianne. Tijdens deze training heb ik enorm veel geleerd over gedrag van anderen, maar vooral het gedrag van mezelf. Door de open en goede sfeer, zorgde Christianne ervoor dat het een hele leerzame dag was voor iedereen in de groep. Ik zou deze training aan iedereen aanraden!”

Fransje Westerman

Management trainee, Randstad

{

“Christianne heeft mijn team op een zeer deskundige maar vooral op een prettige en informele manier meegenomen in de wereld van Insights Discovery. Door haar aanpak zijn we als team sterker geworden en weten we elkaar beter in onze kracht te zetten.”

Paul Ernes

Directeur Inhouse, Olympia

{

“Christianne heeft in 2018 en begin 2019 drie teamsessies verzorgd voor Olympia Zaltbommel. De sessies sloten goed op elkaar aan en er zit een duidelijke structuur in. Christianne treft een goede voorbereiding en een snelle kwalitatieve terugkoppeling aan het team na elke sessie. Tijdens de sessies heeft zij goed in de gaten wie van de teamleden op welk moment net wat meer aandacht / tijd nodig hebben en speelt hier goed op in. Christianne neemt geen genoegen met halve antwoorden waardoor we tot de kern komen en teamleden bewust(er) gaan nadenken en de sessies op langere termijn meer effect hebben. Mijn ervaringen (en die van mijn team) met Christianne zijn uiterst positief. Naast het feit dat Christianne een echte vakvrouw is, is zij een zeer prettige persoonlijkheid en erg toegankelijk voor iedereen in mijn team.”

Bart de Goei

Ondernemer

{

“Christianne kan ik ten hoogste aanbevelen. Zij heeft in mijn beider teams een uitgebreid Insights Discovery ontwikkeltraject verzorgd samen met Linda. De teams staan sinds het ontwikkeltraject een stuk sterker in de schoenen in gesprek met elkaar maar ook met de klant. Ze hebben geleerd feedback te geven en ontvangen. Ook zijn wij als MT getraind in dit traject en ook wij hebben daar veel aan gehad. Christianne is een prettige persoonlijkheid en weet zelfs in een grote cursusgroep zicht te houden op elke deelnemer. Ieder komt aan het woord en wordt gezien en gehoord. Bedankt voor de geweldige training Christianne, wij doen er nog elke dag voordeel mee!”

Caroline Maandag

Operations Manager, Tempo-Team

Wil jij ook meer uit je team halen? Meer bereiken met minder gedoe?

Of wil je gewoon eens sparren over jouw team of advies krijgen over de aanpak van een teambijeenkomst?

Bel me gerust voor een vrijblijvend gesprek of neem contact op via e-mail of whatsapp. Ik deel graag mijn expertise, ervaring en ideeën met je.