TEAMCOACHING

Patronen doorbreken, vertrouwen verstevigen en de energie in het team richten op het resultaat.

Patronen

Word je bewust van (belemmerende) patronen.

Mogelijkheden

Leer op andere manieren naar problemen en mogelijkheden kijken.

Eigenaarschap

Neem eigenaarschap voor gezamenlijke taken en doelen.

Interactie

Versterk de onderlinge interactie van je team.

Reflectie

Leer reflecteren op het eigen gedrag en het effect daarvan.

“Patronen doorbreken, vertrouwen verstevigen en de energie in het team richten op het resultaat.”

Dit doe ik niet door te sturen, te adviseren of ‘het over te nemen’. Wel door reflecterende vragen te stellen, prikkelende werkvormen te bieden, te spiegelen en te confronteren. Ik schep een veilige leeromgeving waarin teamleden én het team als geheel ook uit de comfortzone worden gehaald zodat er echt beweging ontstaat. Een goede aansluiting op de dagelijkse praktijk van het team vind ik van groot belang. Ik stimuleer het team om eigenaarschap te nemen voor het resultaat én voor het eigen leerproces.

Welke beweging heeft jouw team te maken?

Communiceren

Leer elkaar beter begrijpen en ga effectiever communiceren.

Besluitvorming

Word effectiever in besluitvorming en de opvolging daarvan.

Regie

Word minder afhankelijk van de leidinggevende en pak zelf regie.

Spanningen

Leer beter omgaan met spanningen binnen je team.

Op de kaart

Zet je team goed op de kaart zodat jullie echt vooruitkomen.

In de team ontwikkeltrajecten die ik ontwerp en begeleid, leggen we de focus op de kracht en het potentieel van het team. Het team leert te kijken naar zichzelf én daar wat mee te doen. Reflectie én actie. Geen soft geneuzel maar werken aan onderling begrip, betere communicatie, meer eigenaarschap, effectieve besluitvorming en versteviging van vertrouwen.

Zodat de energie niet verloren gaat aan gedoe maar gericht wordt op de taak en doelen van het team. Met als resultaat een goede samenwerking waarin met veel werkplezier top resultaten worden behaald.

“Ik geloof dat het makkelijker kan met minder gedoe”

Ik ben St!R erkend teamcoach en maak onder andere gebruik van het systeemdenken, systemisch werken, Insights Discovery, NLP,  Deep Democracy en het Teamflowmodel.

Graag ga ik met je in gesprek over hoe jouw team tot betere resultaten en meer werkplezier kan komen.

INSIGHTS DISCOVERY

Inzicht in jezelf, de ander en je team om effectiever te communiceren en beter te presteren.

PROCES FACILITERING

Focus op de inhoud en het resultaat door de begeleiding van het proces uit te besteden.

Wil jij ook meer uit je team halen? Meer bereiken met minder gedoe?

Of wil je gewoon eens sparren over jouw team of advies krijgen over de aanpak van een teambijeenkomst?

Bel me gerust voor een vrijblijvend gesprek of neem contact op via e-mail of whatsapp. Ik deel graag mijn expertise, ervaring en ideeën met je.